Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
AGOST > del 17 al 31 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).

Processal /Judicial

Dret Immobiliari

PALMALEX cobreix un ampli espectre en l'àmbit del dret immobiliari i de la construcció, especialment:

  • Obtenció i renovació de Llicències d'Obres
  • Adquisició d'Immobles
  • Comprovació de la situació legal i material en l'adquisició de Finques
  • Realització dels corresponents contractes de compravenda
  • Realització dels contractes d'hipoteca oportuns, així com assessorament en el finançament necessari per a posteriorment construir o portar a terme el projecte en qüestió /li>
  • Esbrinament i comprovació dels immobles existents per a ser subhastats i participació/presencia en aquestes subhastes
  • Contractes de Permuta
  • Assessorament en temes d'arquitectura, tècniques de construcció, desenvolupament de projectes immobiliaris, planificació, restauració i sanejament
Dret Immobiliari