Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
ABRIL > del 4 al 16 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).

Processal /Judicial

Dret Civil

El bufet PALMALEX ofereix representació judicial i extrajudicial en assumptes relacionats o que afectin a béns mobles i/o immobles. A més de les àrees especifiques de dret immobiliari, de família i de successions, les nostres actuació també inclou:

  • Redacció de contractes civils
  • Reclamació de cobraments pendents
  • Acords extrajudicials en litigis patrimonials
  • Responsabilitat civil i de danys, derivats p. ex., de contractes, d'accidents de tràfic, de negligències mèdiques
  • Processos monitoris
  • Qüestions relatives a arrendaments
  • Litigis en assumptes de veïnatge i/o de Comunitat de Propietaris
  • Execució de sentències i títols civils
  • Procediments cambiaris (xecs, lletres de canvi)
Dret Civil