Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
AGOST > del 17 al 31 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).

Principal

Palmalex

PALMALEX és un despatx multidisciplinar que abasta diferents facetes del dret processal, especialment en l´àrea penal, laboral i civil així com l´assessorament a empreses i autònoms de caràcter tant nacional com estranger, en assumptes d´àmbit mercantil, inversions i d´assessoria jurídica en general; oferint també assessorament a particulars en assumptes de família i dret hereditari. "

Així mateix i a causa del desig d´oferir un servei més complet al potencial o actual client, s´ha establert un SERVEI PIONER a Mallorca consistent en una línia d´atenció telefònica 24 hores en assumptes d´índole penal (veure cost i condicions de la prestació del servei a la web) durant tot l´any, podent realitzar assistència lletrada, si això fos necessari, davant els Jutjats així com enfront de qualsevol dels Cossos i Forces de Seguretat de l´Estat.

Benjamín Gigante López Benjamín Gigante López. Benjamín Gigante López Advocat inscrit des de l´any 1996 a Espanya i des del 2002 establert a Palma de Mallorca, essent l´Advocat fundador i responsable del bufet PALMALEX. He realitzat estudis de postgrau en la Universitat de Münster (Alemanya) obtenint la titulació de Magister Legum.

La clientela actual és principalment alemanya a causa de l´avantatge que suposa dominar l´idioma alemany, especialment el jurídic; encara que a poc a poc està creixent també l´espanyola i de tercers països.

Curriculum Vitae

Nascut en l´any 1967.
  • Llicenciatura de Dret en la Universitat Autònoma de Madrid en el 1991.
  • 1991- 1995 Banc francès CREDIT LYONNAIS, treballant entre altres àrees, en el departament hipotecari (estudi i concessió).
  • 1996 - 1998 tres anys d´estudi postgrau en la Universitat de Münster amb enfocament en el Dret Alemany i Europeu, obtenint la titulació de Magister Legum.
  • Des de 2002 bufet a Mallorca.
  • Idiomes: Alemany, anglès i Francès.

Altres dades d´interès
- Registrat en la llista d´advocats del Consulat Alemany de Palma de Mallorca.