Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
AGOST > del 17 al 31 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).

Processal /Judicial

Dret Administratiu

PALMALEX representa els seus interessos enfront de les diferents administracions públiques. Ens ocupem des de l'obtenció de llicències per al seu negoci fins a assumir el seu defensa en els diferents procediments administratius que es vegi embolicat, incloent evidentment els procediments contenciós-administratius. La nostra activitat abasta entre uns altres:

  • Obtenció i Renovació de Permisos de Treball
  • Obtenció i Renovació de Permisos de Residència
  • Procediments de nacionalització
  • Important: L'entrada en vigor de la Llei de Memòria Històrica, permetrà l'obtenció de la nacionalitat espanyola dels fills i néts d'emigrants espanyols, que van tenir emigrar durant o després de la guerra civil (a partir de 1936)
  • Dret de la Circulació/Tràfic, especialment en el tema de pèrdua de punts
  • Procediments sancionadors (per exemple davant la Hisenda Publica)
  • Obtenció d'autoritzacions i llicències.
Dret Administratiu