Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
AGOST > del 17 al 31 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).

Processal /Judicial

Dret Penal

El Bufet PALMALEX està especialitzat en Dret Penal espanyol i internacional. Representem als nostres clients en la presa de declaracions davant la policia o el jutjat corresponent, bé com Defensa, bé com Acusació Particular; i també representant als nostres clients en assumptes penals transfronterers tals com per exemple procediments d'extradició i trasllat.

La nostra actuació abasta per tant entre unes altres:
  • Defensa i Acusació Particular en totes les aèries del Dret Penal ( p. ex. Delictes contra la propietat, contra la persona, de tràfic, dret penal econòmic i fiscal, dret penal de menors, etc.)
  • Delictes contra el medinatural
  • Detencions i assistència al detingut
  • Procediments d'extradició
  • Denúncies
  • Mesures provisionals
Dret Penal