Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
AGOST > del 17 al 31 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).
PALMALEX ADVO ABOGADOS

PALMALEX és un despatx multidisciplinar que abasta diferents facetes del dret processal, especialment en l´àrea penal, laboral i civil així com l´assessorament a empreses i autònoms de caràcter tant nacional com estranger, en assumptes d´àmbit mercantil, inversions i d´assessoria jurídica en general; oferint també assessorament a particulars en assumptes de família i dret hereditari.