Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
ABRIL > del 4 al 16 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).

Processal /Judicial

Dret Laboral i Social

Ambdós sectors del Dret formen part fonamental de l'actuació del Bufet PALMALEX. Defensem els seus interessos tant si vostè és un treballador/empleat, com si es tracta d'un empresari/societat, en tots aquells temes que siguin del seu interès dintre de l'àmbit del dret laboral i social espanyol.

Així per exemple ens ocupem entre unes altres de les següents matèries:
  • Protecció contra l'acomiadament, mitjançant assessorament judicial i/o extrajudicial
  • Procediments de conciliació davant el TAMIB
  • Reclamacions salarials i/o d'indemnització
  • Seguretat en el lloc de treball
  • Contractació laboral, redacció i comprovació dels contractes
  • Assessorament per a autònoms i empreses
  • Processos d'incapacitat laboral
  • Seguretat social
Dret Laboral i Social