Urgències *
807 520 020 807 520 020**
(No Skype)

Servei d'urgències NO OPERATIU:
ABRIL > del 4 al 16 inclòs //
* Detencions, Presa de declaracions en Policia / Jutjat, Judicis Ràpids.
** Cost 1,16 € (fix) i 1,51 € (mòbil) per minut (IVA inclòs).

Processal /Judicial

Execucions a Espanya de sentències i títols estrangers

Ens vam ocupar que els drets derivats d'aquests títols i sentències siguin reconeguts a Espanya i per tant que els seus interessos es vegin satisfets amb l'execució dels mateixos. Especialment li ajudem en l'execució de reclamacions de quantitat de tot tipus, reclamació de pensions o resolucions en assumptes de guàrdia i custòdia així com drets de visita en temes de menors. Cal tenir en compte que es poden executar tant resolucions fermes com provisionals. Així mateix procedim a esbrinar la situació financera i econòmica del deutor i li aconsellem i vam informar sobre les possibilitats d'èxit en l'execució del títol o resolució estrangera.
Execucions a Espanya de sentències i títols estrangers